Fire nye lisenser

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

12. juni 2013

I 22. konsesjonsrunde på norsk sokkel er Det norske tildelt fire nye lisenser i Barentshavet, av disse er to som operatør. Det norske er svært fornøyd med tildelingen.

bjornLetedirektør Bjørn Martinsen sier departementet viser selskapet stor tillitt ved å tildele Det norske to operatørskap og fire lisenser i Barentshavet.

– Med fire nye lisenser i Barentshavet får vi styrket vår letevirksomhet i et svært lovende område. Dette styrker vårt langsiktige arbeid i nord. Vi er spesielt fornøyd med å ha fått vår førsteprioritet og de to operatørskapene, sier Martinsen.
Tildelingen av lisensene i Barentshavet er en anerkjennelse av kompetansen Det norske har i området og av harstadkontoret. Det norske er tildelt operatørskapet i lisens 709 (40 prosent) og i lisens 715 (40 prosent). I tillegg er Det norske partner i lisens 706 (20 prosent) og lisens 535 B (20 prosent).

Innen søknadsfristen 4. desember 2012 hadde 36 selskaper meldt sin interesse for de i alt 86 utlyste blokkene i Norskehavet og Barentshavet. Konsesjonsrunden var rettet mot de mindre utforskede områdene i Barentshavet (72 blokker) og i Norskehavet (14 blokker). I alt ble 24 nye utvinningstillatelser tildelt.

Les mer om tildelingen på Olje- og energidepartementets hjemmeside.

Oversikt over tildelingen med arbeidsprogram finnes her.