Fire nye sertifisert for oljeoppdrag

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

15. mai 2014

I fem år har Det norske oljeselskap ASA bidratt til å kvalifisere nordnorsk leverandørindustri til oljenæringen. Nå er fire nye bedrifter ISO-sertifisert av DNV GL. Mercur Solutions AS, SMV Hydraulic AS, Harstad Mekaniske AS og Harstad Elektro AS er alle sertifisert for ISO 9001. En ISO-standard innen kvalitetsstyring og et spesielt godt verktøy for å kvalitetssikre produksjon og å unngå feil.

Terje SolheimFørst og fremst vil jeg gratulere de fire bedriftene med ISO-sertifiseringen. Dette er viktig for Nord-Norge, nordnorsk leverandørindustri og for oljenæringen. Uten et godt samarbeid med leverandørindustrien om kompetanseøkning vil ikke vi som bransje kunne utnytte potensialet som ligger i nord, sier Terje Solheim, leder for Det norskes kontor i Harstad.

Torsdag 15. mai fikk fire nye bedrifter overlevert sitt sertifikat fra DNV GL. Sertifikatene ble overlevert i en markering hos Det norske i Harstad. I samarbeid med Arcos AS har Det norske siden 2009 samarbeidet for å kvalifisere nye leverandører til olje- og gassnæringen i Nord-Norge.

Det tette samarbeidet mellom Det norske, Arcos og nordnorsk leverandørindustri har gitt svært gode resultat. Siden oppstarten har 20 bedrifter blitt kvalifisert som leverandører med Achilles, ISO 9001 og ISO 1401 Det norske har med sitt engasjement for landsdelen bidratt slik at landsdelens leverandører i dag er i front når det gjelder sertifisering innenfor helse, miljø, sikkerhet og kvalitetssikring. Dette håper vi å dra nytte av i fremtiden da vi satser hardt på Barentshavet både innefor de lisensene vi har og ikke minst tilgang på nytt areal i kommende runder.

Om selskapene:

Harstad Mekaniske Verksted AS har 68 ansatte og driver med skipsreparasjon, vedlikehold, service, og ombygging av skip, samt industrioppdrag. Bedriften har sett behovet for sertifisering gjennom de krav offshorenæringen og andre større kunder stiller for å kunne være med som en potensiell leverandør.

SMV Hydraulic AS på Stokmarknes har 25 ansatte produserer vinsjer og andre hydraulikkbaserte produkter til fiskeri, oppdrett, oljevern og annen maritim næring. SMV har produsert etter prinsipper fra ISO 9001 i mange år og ser på sertifiseringen som en nyttig gjennomgang av prosedyrer samt en kvalifisering for å levere i marked med strenge krav til dokumentasjon.

Harstad Elektro AS har 55 ansatte og driver primært med større byggeporsjekter, skipselektro og på servicemarkedet.

Mercur Solutions AS i Harstad har 16 ansatte leverer design og produksjon av innovative og miljøriktige produkter til både næring på land og til olje- og gassnæringen. Selskapet leverer tjenester innen forstudier, ingeniørarbeid, produksjon, installasjon, vedlikehold og modifikasjoner.

Sertifisering_2014
På bilde: Representanter fra selskapene som er sertifisert og Det norske, foran Det norskes kontor i Harstad. Fra høyre Terje Solheim (Det norske), Lill-Hege Johnsen (Harstad Elektro), Hans Arild Voije (Hamek), Bjarne Kristoffersen (Det norske), Peter Slump (Hamek), Viggo Sørstrøm (Hamek), Trond Seljeseth (SMV Hydraulic), Dag Julian Eilertsen (DNV), Brian Raastad (Mercur Solutions), Arild Albriksen (Harstad Elektro), Kristin Eriksen (Mercur Solutions), Bjørn Gundersen (Arcos), Stig Erik Jensen (Arcos).

Se også:
Flere selskaper sertifisert for oljeoppdragene
.
Milepæl for Ballstad Slip.