Forbehold knyttet til sammenslåing av Pertra ASA og Det Norske Oljeselskap ASA løftet

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

15. november 2007

Det vises til børsmelding av 9. oktober 2007 om sammenslåing av Pertra ASA og Det Norske Oljeselskap ASA, samt børsmelding av 9. november med generalforsamlingsprotokoll vedlagt, om godkjennelse av sammenslåingen og
kapitalforhøyelse m.m. i Pertra ASA.

Pertra ASA meddeler herved at samtlige forbehold knyttet til sammenslåingen samt kapitalforhøyelsen vedtatt i Pertra ASAs ekstraordinære generalforsamling 8. november, er løftet per i dag.