Forlenger Glitnes levetid

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

25. april 2012

Levetiden på Glitne kan forlenges med flere år. Operatøren Statoil er i gang med boring av en ny produksjonsbrønn på feltet.

Glitne

Plan for utbygging og drift av Glitne (PL 048B) ble overlevert myndighetene høsten 2000 med produksjonsstart 2001. Den gangen ble feltets levetid vurdert til å være 26 måneder. Ved hjelp av ny teknologi samt en bedre forståelse av feltets egenskaper har man forlenget levetiden med over ti år. En utvikling helt i tråd med Det norskes visjon om å få mer ut av oljeressursene.

Glitne produserte i 2011 til sammen ca 1,2 millioner fat oljeekvivalenter, over syv år etter at man trodde feltet ville være nedstengt.

I februar i år inngikk partnerskapet i lisensen avtale om å forlenge bruken av Petrojarl I, som er et kombinert produksjons- og lagerskip på Glitne.

Glitnes levetid kan med de grep som er tatt forlenges til 2014.

Kristin Gjertsen, leder for partneropererte felt og funn i Det norske, er svært fornøyd med den forlengede levetiden på Glitne.

– Ytterligere år med produksjon på Glitne var ingen selvfølge. Det lå mange hinder i veien, særlig kontraktsforhold, tekniske utfordringer og tilgang på rigg. Disse har partnerskapet funnet gode løsninger på. Nå er vi spente på resultatene av den nye brønnen og hvor store volumer den vil bidra med.

Det norske har en eierandel på 10 prosent i lisens 048 B. De øvrige lisenshaverne er operatøren Statoil med 58,9 prosent, Total med 21,8 prosent og Faroe med 9,3 prosent eierandel.