Forslag til nytt styre i Det norske

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

29. januar 2009

Flertallet i valgkomiteen i Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) har foreslått  tre nye styremedlemmer.  Marianne Lie, Hege Sjo og Jan Rune Steinsland.

Marianne Lie (46) var administrerende direktør i Norges Rederiforbund fra 2002 til 2008.Hun er i dag styremedlem i flere selskaper.

Hege Sjo (40) er ansatt i Hermes Investment Management Ltd. Hun var ansatt på Oslo Børs fra 1995 til 2004,blant annet som finansdirektør ogmarkedsdirektør.

Jan Rune Steinsland (48) er i dag finansdirektør i Ocean Rig ASA. Han har ti års erfaring fra ExxonMobil i Norge. Han har også vært finansdirektør i Acta Holding i seks år.

Valgkomiteen foreslår gjenvalg av styreleder Kaare M. Gisvold, og medlemmene Ivar Brandvold, Tore Lilloe-Olsen og Barbro Hætta-Jacobsen.

Valg av nytt styreog valgkomite i Det norske er de eneste sakene på en ekstraordinær generalforsamling i selskapet mandag 2. februar.

Valgkomiteen stiller sine plasser til disposisjon.

Dette er Det norske (`DETNOR`):
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 27 lisenser, og med deltakelse i totalt 47 lisenser. Det norske er operatør for Frøyutbyggingen og vil i 2009 operere ni letebrønner i Nordsjøen og Norskehavet. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag 130 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Oslo, Harstad og Stavanger.