Fra Pertra til Statoil

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

30. mai 2006

Tidligere olje- og energiminister Marit Arnstad vil på Statoils bedriftsforsamling 14. juni 2006 bli valgt inn som styremedlem i Statoil ASA. Av habilitetsgrunner har hun derfor nå trukket seg fra styrevervet i Pertra ASA.

Marit Arnstad har vært med Pertra siden gjenetableringen som frittstående oljeselskap våren 2005, og selskapet har hatt stor glede av hennes kompetanse og aktive deltakelse i selskapets styre.

Vi er tilfreds med at hun fortsatt vil være aktiv i utviklingen av norsk oljeindustri og ønsker henne lykke til med vervet i Statoil.