Fratrer i Det norske

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

2. september 2009

Ivar Brandvold fratrer som styremedlem i Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) med øyeblikkelig virkning. Bakgrunnen er at Brandvold tiltrer stillingen som konsernsjef i Fred.Olsen Energy.

Dette er Det norske (`DETNOR`):
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 28 lisenser, og med deltakelse i totalt 51 lisenser. Det norske er operatør for Frøyutbyggingen og vil i 2009 operere ni letebrønner i Nordsjøen og Norskehavet. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag 140 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet har også kontorer i Harstad og Stavanger.