Fremskynder boring av Eitri

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

7. oktober 2008

Det norske oljeselskap ASA («DETNOR») vil bore prospektet Eitri i lisens 027D i februar 2009. Det betyr at Eitri kommer tidligere på selskapets boreplan. Opprinnelig var Eitri satt opp for boring i andre kvartal.

Det norske er operatør for boringen på Eitri, og vil etter boringen ha en andel i lisensen på 25 prosent. ExxonMobil er operatør i lisensen.

Eitri vil bli boret direkte etter Freke. Freke ligger i lisens 029B, og borestart er ventet i midten av desember. Begge boreoperasjonene gjennomføres med riggen Bredford Dolphin. Det norske er operatør for boringen, mens ExxonMobil er operatør i lisensen.

Boringen på Fulla, i lisens 362, ventes å starte i slutten av oktober. Det norske har en eierandel på 15 prosent i lisensen, der StatoilHydro er operatør.

Mediekontakt:
Kommunikasjonssjef Torgeir Anda, tlf. +47 99 11 22 03

Dette er Det norske:
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 24 lisenser, og med deltakelse i totalt 46 lisenser. Det norske vil i 2008 bore åtte til ni brønner, av disse tre som operatør. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag over 120 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet har også kontorer i Harstad og Stavanger.

Det norske oljeselskap (`DETNOR`) er et resultat av sammenslåingen mellom Pertra og DNOs norske virksomhet.