Frist for reduksjon av eierandel forlenget

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

7. oktober 2008

DNO International ASA («DNO») har fått forlenget fristen for reduksjon av sin eierandel i Det norske oljeselskap ASA («DETNOR») fra 31. desember 2008 til 15. mars 2009.

DNO International er i henhold til fusjonsavtalen mellom Pertra og Noil Energy forpliktet til å redusere eierandelen i Det norske oljeselskap ASA til maksimalt  25 prosent innen 31. desember 2008. I dag er DNO Internationals eierandel 36,92 prosent.

Styret i Det norske har godkjent en anmodning fra DNO International om å få utsatt fristen for nedsalg til 15. mars 2009. Styret mener det i dagens markedssituasjon ikke er gunstig hverken for Det norske eller for DNO International, som største aksjonær, å gjennomføre nedsalget i løpet av 2008.

Fra 1. januar 2009 vil stemmeretten til DNO International  i Det norske være begrenset  til 25 prosent.

Mediekontakt:
Kommunikasjonssjef Torgeir Anda, tlf. +47 99 11 22 03

Dette er Det norske:
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 24 lisenser, og med deltakelse i totalt 46 lisenser. Det norske vil i 2008 bore åtte til ni brønner, av disse tre som operatør. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag over 120 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet har også kontorer i Harstad og Stavanger.

Det norske oljeselskap (`DETNOR`) er et resultat av sammenslåingen mellom Pertra og DNOs norske virksomhet.