Full fart etter fusjonen

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

23. desember 2009

Fusjonen mellom Det norske oljeselskap ASA og Aker Exploration ASA er nå endelig klar. Fra i dag (23.desember 2009) tas aksjene i det fusjonerte selskapet opp til notering på Oslo Børs. Navnet er fortsatt Det norske oljeselskap ASA (‘DETNOR’).

Administrerende direktør Erik Haugane (bilde) er glad for at fusjonen endelig er i havn.Erik - fortsatt offensiv

–    Fusjonen mellom Det norske og Aker Exploration er et stort steg videre for å gjøre Det norske til et slagkraftig selskap på norsk sokkel.  Fusjonen gir oss en bredere portefølje av spennende prospekter,  større tilgang på riggkapasitet, og en hovedeier med stor kompetanse og betydelig finansiell styrke. Nå er det opp til oss å drive selskapet fremover mot feltutbygginger og vesentlig større produksjon. Vi skal fortsatt være et selskap på offensiven.

Det fusjonerte selskapets foretaksnavn vil være Det norske oljeselskap ASA. Aker ASA vil være det fusjonerte selskapets største aksjonær med rundt 40 prosent av aksjene.

Det fusjonerte selskapet, vil med god margin, være det nest største oljeselskapet på norsk sokkel målt i antall operatørskap og i leteaktivitet. Etter fusjonen vil selskapet være operatør for 32 lisenser og ha 70 lisenser i porteføljen.

Erik Haugane er administrerende direktør i selskapet, og Kjell Inge Røkke er styreleder.

Strategisk

Den strategiske begrunnelsen for fusjonen er et ønske om å skape et selskap med en større og mer diversifisert leteportefølje. Det gir bedre vekstmuligheter og økt operasjonell kapasitet. Som en av de største operatørene på norsk sokkel vil det fusjonert selskapet også være aktive i den konsolideringen som trolig vil komme i bransjen. Det fusjonerte selskapet er en robust partner for andre oljeselskaper og norske myndigheter.

Det  fusjonerte selskapets har lisenser i modne områder nær eksisterende infrastruktur der det vil være lavere utbyggingskostnader. Dette er kombinert med en portefølje med større innslag av mer utfordrende letemuligheter. Det norske har eierinteresser i produserende felt og en betydelig portefølje av funn som vil bli utbygget i årene som kommer.

Selskapet har langsiktige avtaler med to flytende borerigger,Songa Delta og Aker Barents. Sistnevnte er spesielt godt egnet for drift under ekstreme klimatiske forhold og i miljøsensitive områder. Med disse avtalene har det fusjonert selskapet sikret seg den riggkapasiteten og fleksibiliteten som trengs for å utforske og utvikle sin store lisensportefølje.

Aksjen

Når fusjonen nå er gjennomført vil aksjonærene i Det norske motta rundt 1.4 aksjer for hver aksje i Det norske. Dette betyr at verdien av selskapet blir fordelt på flere aksjer. Hver av disse aksjen vil derfor ha en lavere kurs. Basert på børsverdien av Aker Exploration og Det norske kl.1400 tirsdag 22. desember, skal kursen på Det norske aksjene ved børsåpning onsdag 23. desember teoretisk ligge på rundt 35,4 kroner, sammenlignet med dagens kurs på rundt 50 kroner.

Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA har etter fusjonen med Aker Exploration eierandeler i 70 lisenser, og er operatør for 32 lisenser. Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og når det gjelder letevirksomhet. I 2009 var selskapet operatør for ni boreoperasjoner, og den høye aktiviten vil fortsette også i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene.

Det norske har etter fusjonen 176 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim, med kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (DETNOR).