Full oppslutning om Frøyutbygging

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

15. september 2008

Det norske oljeselskap ASA overleverte fredag 12. september en plan for utbygging og drift av Frøyfeltet (PUD) til Olje- og energidepartementet med støtte fra begge rettighetshaverne i produksjonslisens 364.

Det norske oljeselskap er operatør og 50 prosent eier i PL 364. Premier Oil Norge AS er 50 prosent partner i lisensen.

Det er første gang på 12 år at et uavhengig norsk oljeselskap leverer en slik plan.  Frøyfeltet er forventet å produsere 56 millioner fat olje, med en initiell produksjon på rundt 28.000 fat olje per dag.

Administrerende direktør Erik Haugane i Det norske er svært fornøyd med avklaringen i lisensen. Han tror myndighetene sier ja til planen.

– Det norske er svært tilfreds med at Premier Oil Norge nå stiller seg fullt ut bak  planen. Med dagens oljepriser vil vi hente opp olje til en verdi av over 30 milliarder kroner. Dette representerer betydelige verdier for både lisenshaverne og det norske samfunn.

Stor avtale

Det norske har allerede inngått en avtale med Teekay Petrojarl AS om leie av en oppjekkbar produksjonsenhet for Frøyfeltet. Teekay Petrojarl skal stå for konstruksjon og drift av produksjonsenheten, som forventes å starte produksjon på Frøyfeltet i løpet av 3. kvartal 2012. Leie- og driftskontrakten vil få en varighet på 10 år, med en valgfri opsjon for ytterligere fem års forlengelse (fem ganger ett år). Avtalen er basert på de betingelser som er i dagens marked.

Ny plattform

Frøy vil bli bygget ut med en oppjekkbar plattform med bore- og produksjonsutstyr. Oljen vil bli lagret i en tank på sjøbunnen, før den blir losset til skytteltankere for transport til markedet. Den produserte gassen vil bli injisert i reservoaret sammen med vann for trykkstøtte, og vil føre til økt utvinning. Feltet vil bli produsert med åtte brønner. Boreenhet på plattformen gjør det mulig å ha et aktivt utviklingsprogram gjennom feltets levetid. På lisensbasis er det ventet investeringer på rundt 2,1 milliarder kroner. Dette er hovedsakelig  i tilknytning til boreaktiviteter fra 2012. Feltet vil bli operert fra Trondheim med basefunksjoner i Stavanger.

Om Frøyfeltet

Frøyfeltet ligger i nærheten av Heimdal-feltet, 200 km. vest av Haugesund. Det er i et område med flere mindre oljefunn som ikke er utbygget. Det er også et godt  letepotensiale i området, og det vil bli boret flere letebrønner i nærliggende lisenser de neste årene. Det norske er selv operatør for to lisenser i dette området, og er partner i to andre lisenser. Det norske vil utvikle dette området videre, og benytte Frøyplattformen som et nav i en slik utvikling. Plattformen vil være tilrettelagt for å kunne motta produksjon fra andre felt.

Lisenspartnerne vedtok i januar 2008 å utarbeide en plan for utbygging og drift (PUD) for feltet, og Det norske og Premier har i etterkant samarbeidet med å ferdigstille en endelig PUD. Avtalen forutsetter en endelig avtalt kontrakt etter godkjenning fra styret i Teekay Petrojarl, samt fra styrene i Premier Oil plc og Det norske. Den forutsetter i tillegg myndighetenes godkjenning av PUD for Frøyfeltet.

Mediekontakter:
Erik Haugane, administrerende direktør, tlf. +47 90 72 16 55
Øyvind Bratsberg,viseadm. direktør, tlf. +47 90 93 41 53
Torgeir Anda, kommunikasjonssjef, tlf. +47 99 11 22 03

Dette er Det norske:
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 24 lisenser, og med deltakelse i totalt 46 lisenser. Det norske vil i 2008 bore åtte til ni brønner, av disse tre som operatør. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag 120 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet
har også kontorer i Harstad og Stavanger.

Det norske oljeselskap (`DETNOR`) er et resultat av sammenslåingen mellom Pertra og DNOs norske virksomhet.