Funn på Freke

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

1. april 2009

Det norske har som boreoperatør for ExxonMobil gjort et funn på Freke i lisens 029B. Brønnen påviste en omlag 30 meter gass/kondensatkolonne i midtre jura sandsteiner. Boringen ble gjort med Bredford Dolphin.

ExxonMobil Exploration and Production Norway AS, operatør av utvinningstillatelse 029B, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 15/6-10. Brønnen er lokalisert 30 kilometer nord for Sleipner feltet i Nordsjøen. Det norske oljeselskap ASA (Det norske) har boret letebrønn 15/6-10 på vegne av ExxonMobil.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter i ”Freke” prospektet.

Brønnen påviste en omlag 30 meter gass/kondensatkolonne i midtre jura sandsteiner. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen vil gjøre videre evalueringer av funnet.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 029B som blei fraskilt utvinningstillatelse 029 i 2001. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3672 meter under havflaten, og ble avsluttet i øvre trias bergarter

Dette er Det norske (`DETNOR`):
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 27 lisenser, og med deltakelse i totalt 47 lisenser. Det norske er operatør for Frøyutbyggingen og vil i 2009 operere ni letebrønner i Nordsjøen og Norskehavet. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag 130 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet har også kontorer i Harstad og Stavanger.