Funn på Fulla

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

5. februar 2009

StatoilHydro har som operatør for lisens 035b gjort et gass- og kondensatfunn på Fulla prospektet i brønn 30/11-7. Det norske oljeselskap ASA har en eierandel på 15 prosent i lisensen.

Brønnen er lokalisert om lag førti kilometer nord for Heimdalfeltet i Nordsjøen.

Brønnen påtraff gass og kondensat i midtre jura reservoarbergarter tilhørende nedre deler av Brentgruppen. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Påviste volumer er så langt mellom en og tre millioner standardkubikkmeter oljeekvivalenter (6 til 19 millioner fat oljeekvivalenter). En avgrensningsbrønn til våren er under planlegging for å bestemme størrelsen på funnet.

Direktør forreserve- og områdeutvikling i Det norske Odd Ragnar Heum sier det er positivt at det er funnet hydrokarboner i dette området.

-Det som er påvist med denne brønnen har bidratt til økt optimisme. Et sidesteg vil avklare om dette er et kommersielt funn.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 4067 meter under havflaten, og ble avsluttet i nedre jura bergarter. Havdypet er 111 meter. Brønnen, som ble boret på kostnadsdeling mellom utvinningstillatelse 035b og 362, blir nå midlertidig plugget og forlatt. Det norske har en eierandel på 15 prosent også i lisens 362.