Funn på Krafla West

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

28. juni 2011

Det norske oljeselskap ASA har gjort et olje- og gass/kondensatfunn på Krafla West, hvor Statoil er operatør.

Foreløpige beregninger viser at funnet er på mellom 13 og 38 millioner fat oljeekvivalenter. Krafla West er en egen struktur og volumene som er funnet her kommer i tillegg til funnet som ble gjort på nabostrukturen,Krafla, i Mai i år.

Oppdaterte estimater fra operatøren Statoil viser at Krafla mest sannsynlig inneholder rundt 40 millioner fat oljeekvivalenter. Estimerte volumer fra Krafla og Krafla West er derfor i størrelsesorden 50 til 80 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter, hvorav Det norskes andel er 25 prosent.

«Vi er veldig godt fornøyd med resultatene både på Krafla West og Krafla. Funnene ligger bare 26 kilometer fra Oseberg Sør feltet, på rundt 108 meters havdyp. KraflaStrukturene er av en slik art at man vil kunne utvinne oljen og gassen med få produksjonsbrønner. Det gjør Krafla/Krafla West til to meget lønnsomme funn. Foreløpige beregninger fra operatøren tyder på break-even priser mellom USD 20 og USD 30 per fat. For Det norske betyr Krafla-funnene at selskapet med relativt lave investeringer kan få en betydelig produksjonsvekst om noen få år,» sier Adminsistrerende direktør Erik Haugane i Det norske.

Krafla West og Krafla og ligger begge i utvinningstillatelsene 035 og272. Partnerskapet i de to lisensene er identisk og består av:

Statoil Petroleum AS (operatør)          50 prosent
Det norske oljeselskap                        25 prosent
Svenska Petroleum exploration AS     25 prosent
Om Det norske:
Det norske er nest størst i antall operatørskap, lete- og borevirksomhet på norsk sokkel. Det offensive leteprogrammet er det største et uavhengig norsk selskap noen gang har gjennomført på norsk sokkel. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene. Det norske skal i 2011 delta i over 10 boreoperasjoner som operatør eller partner.

Det norske har rundt 200 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).