Funn på Krafla

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

10. mai 2011

Det norske har som partner i PL 035 og PL 272 gjort et funn i Kraflaprospektet. Funnet er lokalisert sør for Osebergfeltet i Nordsjøen. Statoil er operatør for lisensene.

Foreløpige estimater fra Oljedirektoratet indikerer at funnet er på mellom 13 og 57 millioner fat oljeekvivalenter.

Kjerneprøver er samlet inn og loggeprogrammet pågår.Partnerskapet har bestemt at et sidesteg skal bores inn i strukturen Krafla West. Mer informasjon om Krafla og Krafla West vil bli gitt når boreoperasjonen er fullført og dataene analysert.Det norske har 25 prosent andel i lisensene. Statoil har 50 prosent og Svenska Petroleum 25 prosent.

Bildet venstre er fra OD sine faktasider og viser området hvor Kraflalisensene ligger.

Bildet venstre er fra OD sine faktasider og viser området hvor Kraflalisensene ligger.

Om Det norske:
Det norske er nest størst i antall operatørskap, lete- og borevirksomhet på norsk sokkel. Det offensive leteprogrammet er det største et uavhengig norsk selskap noen gang har gjennomført på norsk sokkel. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene. Det norske skal i 2011 delta i over 10 boreoperasjoner som operatør eller partner.

Det norske har rundt 200 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).