Funn på Langlitinden

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

21. februar 2014

Det norske oljeselskap ASA er i ferd med å avslutte boringen av brønn 7222/11-2 på Langlitinden-prospektet i produksjonslisens 659, der Det norske oljeselskap er operatør med en 20 prosent eierandel*. Letebrønn 7222/11-2 påtraff olje i kanalsand av trias alder.

Målet med brønn 7222/11-2 var å påvise hydrokarboner samt gode produksjonsegenskaper i Kobbeformasjonen av trias alder. Brønnen påtraff olje i kanalsand tilhørende Kobbeformasjonen, som også var målet med brønnen.

Det er utført et omfattende datainnsamlingsprogram i brønnen som omfatter kjernedata, wire line logging og væskeprøver. Bevegelige hydrokarboner ble påvist i hovedmålet for brønnen, men mini-DST viste dårlige produksjonsegenskaper. Ingen hydrokarbonkontakter ble påtruffet. Partnerskapet i lisens 659 vil evaluere resultatene fra brønnen nøye med hensyn til den videre prospektiviteten i lisensen. Basert på foreløpige vurderinger, mener Det norske at de påviste volumene i denne brønnen per i dag ikke er kommersielt utvinnbare.

Brønnen ble boret til et totalt dyp på 2878 meter under havflaten. Havdypet i området er 338 meter. Brønnen vil nå bli permanent plugget og forlatt.

Rettighetshavere i lisens 659 er Det norske oljeselskap ASA (20 prosent), Lundin (20 prosent), Tullow (15 prosent), Rocksource (5 prosent), Petoro (30 prosent) og Atlantic Petroleum (10 prosent)*.

*Eierandelene forutsetter at transaksjonen hvor Atlantic overtar 10 prosent fra Det norske blir godkjent av myndighetene.