Fusjonen vedtatt

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

19. oktober 2009

Den ekstraordinære generalforsamlingen i Det norske oljeselskap ASA vedtok fusjonen med Aker Exploration ASA. Det forsterker Det norske som det nest største selskapet på norsk sokkel i antall operatørskap og i boreaktivitet.

På den ekstraordinære generalforsamlingen 19 oktober vedtok aksjonærene i Det norske fusjonen med Aker Exploration. 41.441.161 aksjer stemte for, tilsvarende 94,34 prosent av avgitte stemmer. 69,4 prosent av aksjene var representert på generalforsamlingen. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Aker Exploration har også vedtatt fusjonen med overveldende flertall.

haugane003_10x15_300dpiAdministrerende direktør Erik Haugane sier han er svært fornøyd med at fusjonsforslaget ble vedtatt med overveldende flertall.

–    Fusjonen er et stort steg videre for å gjøre Det norske til et slagkraftig selskap på norsk sokkel.  Dette er en bransje der størrelse teller. Fusjonen gir oss en bredere portefølje av spennende prospekter,  større tilgang på riggkapasitet, og en hovedeier med stor kompetanse og betydelig finansiell styrke.

Styreleder Svein Sivertsen i Det norske

–    Det norske og Aker Exploration er to selskaper som passer godt sammen. Denne fusjonen forener to letemiljøer som hver for seg i løpet av få år har bygget opp en betydelig lisensportefølje på norsk sokkel. Det nye selskapet vil skape mer verdier både for aksjonærene og for samfunnet som helhet.

Sammenslått
Det norskes aksjonærer vil eie 82 prosent av det sammenslåtte selskapet og Aker Explorations aksjonærer 18 prosent. Aksjonærene i Det norske vil få 1,403328 aksjer i Aker Exploration for hver aksje i Det norske.

Det er ventet at fusjonen vil være registrert og gjennomført i løpet av 2009. Det fusjonerte selskapets foretaksnavn vil være Det norske oljeselskap ASA. Aksjene i det fusjonerte selskapet er forutsatt notert på Oslo Børs. Aker ASA vil være det fusjonerte selskapets største aksjonær med rundt 40 prosent av aksjene.

Det fusjonerte selskapet, vil med god margin, være det nest største oljeselskapet på norsk sokkel målt i antall operatørskap og i leteaktivitet. Etter fusjonen vil selskapet være operatør for 32 lisenser og ha 70 lisenser i porteføljen. Erik Haugane blir administrerende direktør i selskapet, og Kjell Inge Røkke blir styreleder.

Gjennomføringen av fusjonen forutsetter de nødvendige godkjennelser fra myndigheter og tredjeparter, og er videre betinget av videreføring av notering av det fusjonerte selskapet på Oslo Børs.


Strategisk begrunnelse

Den strategiske begrunnelsen for fusjonen er et ønske om å skape et selskap med en større og mer diversifisert leteportefølje. Det vil både gi bedre vekstmuligheter og økt operasjonell kapasitet. Som en av de største operatørene på norsk sokkel vil det fusjonert selskapet også ta aktivt del i den bransjekonsolideringen som styret i begge selskapene forventer vil finne sted i Norge de kommende årene. Det fusjonerte selskapet vil også være en robust partner for andre oljeselskaper og norske myndigheter.

Det  fusjonerte selskapets porteføljer utfyller hverandre; Det norskes portefølje domineres av lisenser i modne områder nær eksisterende infrastruktur og er forbundet med lavere utbyggingskostnader, mens Aker Explorations portefølje har et større innslag av mer utfordrende letemuligheter. Det norske har også eierinteresser i produserende felt og en betydelig portefølje av funn som vil bli utbygget i årene som kommer. Det fusjonerte selskapet har langsiktige avtaler med to flytende borerigger,Songa Delta og Aker Barents. Sistnevnte er spesielt godt egnet for drift under ekstreme klimatiske forhold og i miljøsensitive områder. Med disse avtalene har det fusjonert selskapet sikret seg den riggkapasiteten og fleksibiliteten som trengs for å utforske og utvikle sin store lisensportefølje.

Finn Erik Haugane sine presentasjoner holdt på ekstraordinær generalforsamling her.

Finn protokollen fra EGF her.

Dette er Det norske (`DETNOR`):
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 28 lisenser, og med deltakelse i totalt 51 lisenser. Det norske er operatør for Frøyutbyggingen og vil i 2009 operere ni letebrønner i Nordsjøen og Norskehavet. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.


Det norske har i dag 140 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet har også kontorer i Harstad og Stavanger.