Garantiana bekreftet

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

3. desember 2012

GarantianaDet norske oljeselskap ASA har som partner i PL 554 (20 prosent), bekreftet oljefunnet på Garantiana ved en avgrensingsbrønn. Foreløpige estemater av funnet plasserer utvinnbare volum mellom 25 og 75 millioner fat olje.

Letebrønnen (34/6-2 S) traff hydrokarboner i god reservoarkvalitet i nedre jura Cookformasjonen. En produksjonstest ble gjennomført med en brønnstrøm på 4.300 fat olje per dag gjennom en 28/64 tommers dyseåpning. Et sidesteg (34/6-2 A) ble så boret for å avgrense oljefunnet ved å identifisere olje-vann kontakten.

Olje-vann kontakten ble funnet, og bekrefter utstrekningen av funnet. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking også i avgrensingsbrønnen.

Ulike utbyggingsløsninger blir nå utredet, enten en selvstedig utbygging eller en undervannsutbygging som knyttes opp til eksisterende infrastruktur i området. Det er identifisert andre prospekt i umiddelbar nærhet til funnet på Garantiana. Disse er nå under evaluering. En ny letebrønn skal bores i området i løpet av 2013.

Brønnene er de to første i utvinningstillatelse 554. Lisensen ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, 185 kilometer nordvest av Bergen, og 30 kilometer nordøst for Visundfeltet. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2009.

Vanndybde i området er ca 384 meter. Brønnene 34/6-2 S og 34/6-2 A ble boret til vertikalt dyp av henholdsvis 4050 m og 3810 meter under havflaten og ble avsluttet i henholdsvis Lundeformasjonen i øvre trias og Cookformasjonen i nedre jura. Brønnene ble boret av boreinnretningen Borgland Dolphin. Brønnene blir nå permanent plugget og forlatt.

Total E&P Norge er operatør for lisensen med 40 prosent eierandel. Det norske oljeselskap har 20 prosent eierandel. Øvrige partnere er Bridge Energy Norge AS (20 prosent) og Svenska Petroleum Exploration (20 prosent).