Gass-kondensatfunn på David (nå Atla)

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

18. oktober 2010

Total har som operatør av utvinningstillatelse 102C gjort et mindre gass-kondensatfunn i undersøkelsesbrønn 25/5-7 på David prospektet (nå Atla). Det norske har en eierandel på 10 prosent i funnet. Brønnen er lokalisert ca 20 km nord-øst for Heimdal feltet i Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter fra Brent formasjonen av midtre jura alder. Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter fra Statfjord formasjonen av nedre jura alder.

Det ble påvist gass-kondensat i Brent formasjonen. Statfjord var vannbærende i brønnen. Størrelsen på funnet er mellom 15 og 20 millioner fat olje ekvivalenter utvinnbare ressurser. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen vil vurdere infrastrukturløsning for prosessering av gass-kondensat på Heimdalfeltet og videre eksport. Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 102C.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3045 meter under havflaten, og ble avsluttet i Hegre formasjonen av trias alder. Havdypet er 119 meter. Brønnen blir nå plugget og forlatt.

Brønn 25/5-7 ble boret av Ocean Vanguard, som nå skal til utvinningstillatelse 029 i Sleipner-området i Nordsjøen for å bore brønn 15/6-11 der ExxonMobil Exploration & Production Norway AS er operatør.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 102C er:
Total E&P Norge AS (40 %)
Petoro AS (30 %)
Centrica Resources (Norge) AS (20 %)
Det norske (10 %)

De siste boreresultater finner du her.

Les mer om Atlafeltet her.

Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 72 lisenser, og er operatør for 35 lisenser. Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet. I 2009 var selskapet operatør for ni boreoperasjoner, og den høye aktiviteten vil fortsette i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene.

Det norske har over 190 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).