Gassen strømmer fra Atla

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

8. oktober 2012

Atla
Gassproduksjonen fra Atla har startet. Dette kun knappe to år etter at funnet ble gjort. Atlafeltet er ventet å produsere i gjennomsnitt 14 000 fat per dag i 2013. Det norskes andel på ti prosent vil gi selskapet en produksjon på 1 400 fat per dag.

Administrerende direktør Erik Haugane sier han er svært fornøyd med arbeidet operatør Total har gjort med Atla;
-Vi har raskt fått fram en utbyggingsløsning som støttes av myndighetene. Dette er et godt eksempel på hvordan et funn raskt kan komme i produksjon med utnyttelse av eksisterende infrastruktur.

Plan for utbygging og drift for Atla ble levert myndighetene i juli 2011. Funnet ble gjort i oktober 2010 med brønn 25/5-7. Dette var den første brønnen i lisensen, som ble tildelt selskapene i 2009. Letebrønnen ligger om lag 20 kilometer nordøst for Heimdalfeltet. Havdypet er 119 meter. Reservoaret ligger på omtrent 2 700 meters dyp.

Atla_2
Letebrønnen fra 2010 er brukt som produksjonsbrønn, noe som har hatt stor betydning for lønnsomheten i prosjektet. Samlede investeringer er i overkant av 1,3 milliarder kroner. Til tross for utfordringer underveis har prosjektet holdt seg innenfor planlagt tid og budsjett.

Atla ligger i sentrale Nordsjøen, i lisens 102C. Feltet ligger 20 kilometer nordøst for Heimdalfeltet. Se illustrasjon til venstre, trykk for større.
Funnet produserer med en havbunnsinnretning som er koblet på eksisterende rørledning mellom Heimdal og Skirne. Skirnefeltet er også operert av Total. Illustrasjon (fra operatør Total) under viser hvordan Atla er bygget ut.

TOTAL E&P Norge er operatør av Atla, med en eierandel på 40 prosent. Det norske har en eierandel på 10 prosent. Andre rettighetshavere er Petoro med 30 prosent og Centrica Resources med 20 prosent.

Mer om Atla.
Det norskes produksjon.
Det norskes utbyggingsprosjekter.