Gassfunn på Salina

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

5. oktober 2012

Kartutsnitt_SalinaDet norske oljeselskap ASA meddelte 7. september at det ble funnet hydrokarboner i Salinaprospektet i lisens 533 hvor Eni er operatør. Operatøren har nå avsluttet boreoperasjonen i brønn 7220/10-1.

 

Brønnen fant gass i to reservoarenheter, i Knurrformasjonen av kritt alder og i Støformasjonen av jura alder. Brønnen er boret til et totalt dyp på 2371 meter under havflaten og avsluttet i bergarter av trias alder i Snaddformasjonen.

Operatøren vurderer de utvinnbare gassvolum til å være mellom seks og åtte milliarder kubikkmeter (40-50 millioner fat oljeekvivalenter). Med den eksisterende infrastrukturen for gassprosessering og -transport i Barentshavet vurderer Det norske gassvolumene som er funnet som ikke kommersielle. Det norske har 20 prosent eierandel i lisensen, som ble tildelt i 20. lisensrunde.