Glitne lever videre

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

9. februar 2012

Partnerskapet i lisens 048 B har inngått en avtale med Teekay vedrørende den flytende produksjonsenheten Petrojarl I. Forventet levetid for Glitne vil som følge av avtalen forlenges til 2014.

BNår Plan for Utbygging og Drift (PUD) ble overlevert myndighetene i 2001 hadde Glitnefeltet en forventet levetid på tre år. Ved hjelp av ny teknologi samt en bedre forståelse av feltets egenskaper har man forlenget levetiden med ti år, en utvikling helt i tråd med Det norskes visjon om å få mer ut av oljeressursene.

Kristin Gjertsen, leder for partneropererte felt og funn, er svært fornøyd med utviklingen og måten de har håndtert de utfordringer som lå til grunn på Glitne.
–       Å forlenge levetiden på Glitne var ingen selvfølge, og det lå mange hinder i veien, av både kontraktsmessig og teknisk natur, samt tilgang på rigg. At disse nå er tatt hånd om er resultatet av et godt og langsiktig arbeid fra alle involverte parter. Det er planlagt boring av en ny brønn i begynnelsen av mars, og hvis den er vellykket vil den bidra til økt produksjon og gode inntekter for selskapet.

Det norske har i dag en eierandel på 10 prosent i lisens 048 B. De øvrige lisenshaverne er operatøren Statoil (58,9 prosent), Total (21,8 prosent) og Faroe (9,3 prosent).