God uttelling i lisenstildeling for Det norske

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

20. januar 2015

Det norske er tilbudt i alt ni andeler i nye lisenser, hvorav to nye operatørskap i Nordsjøen, ved tildelingen i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2014. 

Olje- og energidepartementet offentliggjorde i dag tildelingen av nye lisenser i modne områder på norsk sokkel. Det kom inn søknader fra totalt 47 selskap, og 43 selskap fikk i dag tilbud om andeler i en eller flere utvinningstillatelser. 23 av disse selskapene ble tildelt operatørskap.

Gro Gunleiksrud Haatvedt

Letedirektør i Det norske, Gro G. Haatvedt

Det norske er tilbudt andeler i ni utvinningstillatelser og har fått operatørrollen for to nye lisenser.

Det norske fikk svært god uttelling i denne konsesjonsrunden. Vi er godt fornøyd med tildelingen av andeler i hele ni utvinningstillatelser hvorav to nye operatørskap», sier letedirektør Gro G. Haatvedt.

TFO-rundene omfatter areal i de mest utforskede områdene på norsk sokkel. Av de 54 nye lisensene ligger 34 i Nordsjøen, 16 i Norskehavet og fire i Barentshavet. Av Det norskes nye lisenser ligger åtte i Nordsjøen, og en i Barentshavet.

– Vi har gjennom denne TFO-runden styrket vår posisjon i Nordsjøen som er et viktig satsningsområde for Det norske. Dette forsterker vår rolle som operatør i et område som vi har tro på, sier Haatvedt.

TFO-tildelingen ble annonsert av olje- og energiminister Tord Lien på Sandefjordkonferansen tirsdag 20. januar. Samtidig ble 23. konsesjonsrunde lyst ut.

Her kan Oljedirektoratets pressemelding leses.

Fakta

Det arrangeres to typer konsesjonsrunder på norsk sokkel:

– Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO), som omfatter de modne delene av sokkelen med kjent geologi og god infrastruktur. Denne tildelingen lyses ut hvert år.

– De ordinære konsesjonsrundene som omfatter de umodne deler av sokkelen. Disse rundene avvikles vanligvis annethvert år.

Første konsesjonsrunde ble utlyst i 1965. Ni selskaper, eller grupper av selskaper, fikk i løpet av høsten tildelt 22 utvinningstillatelser i den aller første konsesjonsrunden.