Godkjennelse og publisering av prospekt

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

9. juli 2014

Som tidligere annonsert, vil Det norske oljeselskap ASA («Selskapet») gjennomføre en fortrinnsrettsemisjon på 61 911 239 nye aksjer («Tilbudsaksjene») i Selskapet («Fortrinnsrettsemisjonen») med bruttoproveny på NOK 3 002,7 millioner.

Godkjennelse og publisering av prospektet:

Finanstilsynet har i dag godkjent Selskapets prospekt av 9. juli 2014, utarbeidet i forbindelse med Fortrinnsrettsemisjonen («Prospektet»). Prospektet finner du her.

Protokoll fra ekstraordinær Generalforsamling 3. juli 2014 og vedtak fra styremøte 9. juli 2014 vedrørende Fortrinnsrettemisjonen kan lastes ned her:
Protokoll fra generalforsamlingen
Vedtak fra styremøte vedr. fortrinnsrettsemisjon

Med forbehold for begrensninger i henhold til gjeldende lokal verdipapirhandelrett vil Prospektet bli sendt med post til alle aksjeeiere registrert i VPS ved utløpet av 14. juli 2014. Prospektet vil også bli gjort tilgjengelig på følgende nettsteder: www.detnor.no; www.dnb.no/emisjoner; www.nordea.no/detnor; www.seb.no.

Rett til å motta tegningsretter:

Aksjeeiere som er registrert i selskapets aksjeeierregister i Verdipapirsentralen (VPS) ved utløpet av 14. juli 2014 («Registreringsdatoen») (de «Eksisterende Aksjeeierne») vil motta omsettelige tegningsretter («Tegningsrettene») som, med de begrensninger som følger av gjeldende rett, vil gi fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt Tilbudsaksjer i Fortrinnsrettsemisjonen. For en beskrivelse av restriksjoner med hensyn til hvem som kan tildeles eller erverve eller utøve Tegningsretter, vises det til kapittel 21 «Selling and Transfer Restrictions» i Prospektet.

Tegningsperiode:

15. juli 2014 kl. 09.00 (norsk tid) – 29. juli 2014 kl. 16.30 (norsk tid).

Handel i Tegningsretter:

Tegningsrettene vil bli notert og kan handles på Oslo Børs under ticker «DETNOR T» fra kl. 09.00 (norsk tid) den 15. juli 2014 til kl. 16.30 (norsk tid) den 24. juli 2014.

Tegningskurs:

NOK 48,50 per Tilbudsaksje.

Forhåndskommittering og Fulltegningsgaranti:

Den største aksjonæren i Selskapet, Aker Capital AS, har forhåndskommittert seg til å tegne sin 49,99 % pro rata andel av Fortrinnsrettsemisjonen. Den resterende andelen av Fortrinnsrettsemisjonen (50,01 %) er, på vanlige vilkår og betingelser, garantert fulltegnet av BNP Paribas, DNB Markets, J.P. Morgan Securities og Nordea Markets.

Tegning:

Eksisterende Aksjeeiere per Registreringsdatoen vil, med forbehold for begrensninger i henhold til gjeldende lokal verdipapirhandelrett, motta kopi av Prospektet sammen med en forhåndsutfylt tegningsblankett per post. Investorer som ønsker å tegne Tilbudsaksjer, må fylle ut tegningsblanketten og levere denne til et av tegningskontorene som angitt i Prospektet innen kl. 16.30 (norsk tid) den 29. juli 2014. Norske statsborgere kan også tegne Tilbudsaksjer gjennom VPS’ elektroniske tegningssystem.

Overtegning og tegning uten Tegningsretter er tillatt.

Forvaltere:

Hvis en Eksisterende Aksjeeier eier aksjer i Selskapet som er registrert gjennom en forvalter per utløpet av Registreringsdatoen, vil forvalteren normalt gi den Eksisterende Aksjeeieren informasjon om det totale antall Tegningsretter vedkommende har rett til å motta. Forvaltere vil normalt gi slike Eksisterende Aksjeeier slik informasjon i henhold til sine alminnelige kundebehandlingsprosedyrer. Eksisterende Aksjeeiere som eier aksjer i Selskapet gjennom en forvalter, bør kontakte forvalteren hvis de ikke mottar informasjon om Fortrinnsrettsemisjonen.

Handel i Tilbudsaksjer:

Kapitalforhøyelsen knyttet til Fortrinnsrettsemisjonen forventes å bli registrert i Foretaksregisteret rundt 5. august 2014. Tilbudsaksjene forventes å bli levert til tegnerne og kunne omsettes på Oslo Børs rundt 6. august 2014.

Tilretteleggere:

BNP Paribas, DNB Markets, J.P. Morgan Securities, Nordea Markets og Skandinaviska Enskilda Banken er engasjert som tilretteleggere (Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners) for Fortrinnsrettsemisjonen.

***

For ytterligere informasjonen henvises det til Prospektet.

Kontakt:

Investorkontakt Jonas Gamre, tlf. 971 18 292.

***

This announcement is not for publication or distribution, directly or indirectly, in the United States (including its territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia). This announcement does not constitute or form part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “U.S. Securities Act”), or with any securities regulatory authority of any state or other jurisdiction of the United States, and may not be offered or sold in the United States or to, or for the account of, U.S. persons (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities Act), except pursuant to an effective registration statement under, or an exemption from the registration requirements of, the U.S. Securities Act. All offers and sales outside the United States will be made in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act. No public offering of securities is being made in the United States.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.