Goliat-salget godkjent

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

17. desember 2008

Olje- og energidepartementet har godkjent salget av Det norske oljeselskaps 15
prosent eierandel i utvinningstillatelsene 229, 229B og 229C i Barentshavet, til
StatoilHydro ASA.

Transaksjonen inkluderer Goliat-feltet. Salgsprisen er 1,1 milliarder kroner for eierandelene og selskapet venter å ferdigstille transaksjonen, samt å ha pengene på konto, i løpet av desember 2008.

Salget av Goliat-andelen gir selskapet en unik finansiell posisjon som det vil utnytte for videre vekst. I første rekke vil pengene bli investert i et omfattende leteprogram i 2009 og 2010, som inkluderer prospekter i nærheten av eksisterende infrastruktur med forventet lav marginalkostnad. Borepogrammet er så stort at markedet i gjennomsnitt kan forvente å motta resultater fra én letebrønn hver måned over de neste to årene.

Det norske  har en 15 prosent eierandel i den pågående StatoilHydro-opererte letebrønnen på Fulla-prospektet i Nordsjøen. Resultatet av denne brønnen er ventet i løpet av Januar. Selskapet regner med å starte boring på det lovende Freke-prospektet i PL 029B, rett nordøst av StatoilHydros Dagny- og Ermintrude-funn, i løpet av januar 2009.

For ytterligere informasjon henvises det til børs og pressemelding sendt 13. oktober 2008.

Dette er Det norske (`DETNOR`):
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 23 lisenser, og med deltakelse i totalt 43 lisenser. Det norske er operatør for Frøyutbyggingen og vil i 2009 operere ni letebrønner i Nordsjøen og Norskehavet. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag 130 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Oslo, Harstad og Stavanger.