Grevling større enn først antatt

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

18. juni 2009

Det norske har funnet mellom 40 og 130 millioner fat olje i Grevlingprospektet . Avgrensingsbrønnen viser at funnet er større enn tidligere antatt. Det norske økte eierandelen fra fem til 30 prosent rett før boringen på Grevling startet. Selskapets andel av oljen kan være på størrelse med andelen som Det norske solgte i Goliatfeltet for 1,1 milliard kroner ifjor høst.

Odd Ragnar Heum (bildet) , direktør for reserve- og områdeutvikling i Det norske, sier det er et viktig funn for selskapet, og at det øker sannsynligheten for funn i nærliggende lisenser der det norske skal bore letebrønner.

Før boring anslo Det norske at Grevling kunne inneholde mellom 10 millioner og 80 millioner fat olje. Avgrensingsbrønnen, som nå er ferdig, viser et større funn enn resultatene fra den første letebrønnen tydet på.

Odd Ragnar HeumDet norske økte eierandelen fra fem til 30 prosent før boringen på Grevling startet. Selskapets andel av oljen som nå er funnet er dermed mellom 12 millioner og 40 millioner fat, og kan derfor være på størrelse med andelen som Det norske solgte i Goliatfeltet for 1,1 milliard kroner ifjor høst.

Odd Ragnar Heum, direktør for reserve- og områdeutvikling i Det norske, sier det er svært gledelig at avgrensingsbrønnen bekreftet oppsiden i Grevling.

–     Dette er et viktig funn for Det norske. Funnet er kommersielt, og vil bli vurdert knyttet til den eksisterende installasjonen på Varg, hvor også Talisman er operatør. I så fall kan Grevling komme raskt i produksjon. På grunn av størrelsen vil imidlertid også en selvstendig utbygging bli vurdert. Isolert sett er funnet betydelig, samtidig som det øker sannsynligheten for funn i Det norskes nærliggende lisenser PL 408 og PL 337, der det skal bores letebrønner.

Heum sier at de to brønnene på Skardkollen (PL 408) og Storkollen (PL 337) etter planen vil bli boret sent i år og neste år.

Det er operatør Talisman Energy Norge AS som har gjennomført boringen av sidesteget i brønn 15/12-21A. Målet for brønnen var å avgrense funnet på Grevling som ble gjort tidligere i år. Brønnen ligger i den østlige delen av Sentralgraben, 16 kilometer nord for Vargfeltet og 15 kilometer sør for Sleipner Øst i Nordsjøen.

Avgrensingsbrønnen økte den påviste oljekolonnen til totalt 188 meter i de samme reservoarene som den første vertikale funnbrønnen, og det ble ikke påvist en klar olje-vann kontakt. Den første brønnen påviste en total oljekolonne på 133 meter. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3702 meter under havflaten.

Begge boringene på Grevling ble gjort med den oppjekkbare riggen Mærsk Guardian på 86 meters vanndyp. Operatørselskapet Talisman Energy har 40 prosent andel i Grevling. Det norske har en andel på 30 prosent, det samme som Petoro.

15-12-21-a_kart.jpg

Dette er Det norske (`DETNOR`):
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 28 lisenser, og med deltakelse i totalt 50 lisenser. Det norske er operatør for Frøyutbyggingen og vil i 2009 operere ni letebrønner i Nordsjøen og Norskehavet. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag 130 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet har også kontorer i Harstad og Stavanger.