Grønt lys for Gullris

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

1. mars 2011

BG Group har som operatør for PL522 i dag mottatt Oljedirektoratets tillatelse til å bore brønn 6604/2-1 på Gullris prospektet.

Produksjonslisens 522 ligger i Norskehavet. Det norske er parner i lisensen med en andel på 20 prosent.

BG Norge er operatør for lisensen med en andel på 40 prosent. De andre eierne er Idemitsu Petroleum Norge AS (20%) og Petoro (20 %).

Se alle Det norskes lisenser her.

Om Det norske:
Det norske er nest størst i antall operatørskap, lete- og borevirksomhet på norsk sokkel. Det offensive leteprogrammet er det største et uavhengig norsk selskap noen gang har gjennomført på norsk sokkel. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene. Det norske skal i 2011 delta i over 10 boreoperasjoner som operatør eller partner.

Det norske har rundt 200 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).