Gull for beste forretningsutvikling

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

4. februar 2016

Det norske vant Gullkronen 2016 for beste forretningsutvikling under den årlige kåringen hos Rystad Energy 3. februar.  Selskapet var også nominert for sin gode innsats i kategoriene felt- og prosjektutvikling og som beste feltoperatør.

Gullkronen2016_Businessdeveloper_DetnorskeDet norske gikk helt til topps og vant gullkronen innen forretningsutvikling. De andre nominerte i denne kategorien var CapeOmega, DEA Norge, og Repsol Norge.

(Foto: Arne Gulbrandsen, Rystad Energy; Lars Kristian Kildahl, Andreas Grøntvedt, Ifor Roberts, Det norske oljeselskap; Oddvar Bjørgan, Nordea Markets)

– Det er svært hyggelig for Det norske å få denne anerkjennelsen. Vi har hatt en ambisjon om å se muligheter og ikke bare utfordringer i det krevende markedet vi har stått over for i 2015. Våre  transaksjoner er et resultat av denne strategien, sier Lars Kristian Kildahl som er leder for forretningsutvikling i Det norske. Han legger til at et veldig godt team-arbeid ligger til grunn for arbeidet som nå blir belønnet.
– Det er mange i vår organisasjon som skal ha stor takk for gode bidrag og støtte, sier  Lars Kristian Kildahl.

I juryens begrunnelse står det blant annet:
De nominerte har vist handlekraft og besluttsomhet, og dratt nytte av de ustabile og svake markedsforholdene. De har inngått transaksjoner som strekker seg fra avtaler om milliarder av dollar til mindre og kreative oppkjøp. Vinneren har vist mot og strategisk planlegging, og har sikret seg en god og utfyllende portefølje av funn og leteareal for fremtiden. Vinneren har også utvist kløkt og raske beslutningsprosesser med hensyn til inngåelse av avtaler og manøvrering i kjøpers marked, noe som gir vekst også etter Johan Sverdrup.

I fjor tok Det norske prisen som «Field Operator of the Year» og vant Gullkronen 2015 for utmerket drift av Alvheim-området.

Rystad Energy har i flere år delt ut Gullkronen som går til de oljeselskap som gjør det best innen kategoriene leting, forretningsutvikling, felt- og prosjektutvikling og som beste operatør. Prisen ble delt ut under et arrangement i Oslo 3. februar 2016.

Du kan lese mer om Gullkronen her.