Gullris var tørr

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

2. mai 2011

BG Norge, operatør for PL 522, er i ferd med å ferdigstille boreoperasjonene på Gullris, letebrønn 6604/2-1.

Transocean Barents

Transocean Barents

Det ble påvist et reservoarintervall med egenskaper i tråd med hva som var forventet før boring, men vannholdig. Dette er første letebrønn i PL 522 som ble tildelt i 20. lisensrunde.

Det norske har en 10 prosent eierandel i lisensen etter at det nylig solgte 10 prosent til Centrica Resources Norge mot kostnadsbæring. Når riggen Aker Barents er ferdig med boreoperasjonen på Gullris vil den seile til Tampen området i den nordlige delen av Nordsjøen.


Om Det norske
:
Det norske er nest størst i antall operatørskap, lete- og borevirksomhet på norsk sokkel. Det offensive leteprogrammet er det største et uavhengig norsk selskap noen gang har gjennomført på norsk sokkel. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene. Det norske skal i 2011 delta i over 10 boreoperasjoner som operatør eller partner.

Det norske har rundt 200 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).