Hederspris til Det norske

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

7. november 2011

Det_norske_oljeselskap_-_Bjarne_Kristoffersen_og_Roar_Karlsen
Blomster og gratulasjoner presenteres fra Det norske, her representert ved Bjarne Kristoffersen, til daglig leder Roar Karlsen av Maritim Sveiserservice.Maritim Sveiseservice i Tromsø var det første firmaet nådd målet om godkjent ISO 9001 sertifisering, med støtte fra Det norske

Det norske har i flere år vært en aktiv samarbeidspartner med forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Nord-Norge. Gjennom en rekke tiltak skal vi bidra til økonomisk vekst og økt kompetanse i de nordlige fylker. Ved å ta del i utdanning, industri og næring, vil vi gjøre vårt for å forberede regionen på økt aktivitet i Barentshavet, og i Lofoten/ Vesterålen.

Vår innsats går ikke upåaktet hen. Onsdag 2. november ble Det norske tildelt hedersprisen for innovativ bedrift ved Fakultetet for naturvitenskap og teknologi v/ Universitet i Tromsø.

Det norske bruker årlig vel 5 millioner på Achilles- og ISO-sertifisering av nordnorsk mekanisk industri, blant annet gjennom Verftsringen i Nord-Norge. En del av vårt program innebærer støtte til lærlinger, samt at bedriftene får gratis bistand i sitt arbeide med å bygge opp kvalitetssystemer.

Bjarne Kristoffersen, ansvarlig for feltutvikling og strategi ved kontoret i Harstad, synes det er gledelig å se at vårt engasjement blir lagt merke til og verdsatt.
-Denne utmerkelsen viser at det samfunnsmessige engasjementet vi har vist i Nord Norge blir lagt merke til. Det gir oss også troverdighet i forhold til det vi sier mht. vår langsiktige tilstedeværelse i landsdelen. Vi ønsker å vise samfunnsansvar og bidra til kompetanseheving og industriell utvikling i de områder vi har aktiviteter. Vi har valgt en strategi hvor vi velger direkte og konkret samarbeid med relevante forskningsmiljøer, kunnskapsinstitusjonene og industrien. Det er hyggelig å se at dette blir verdsatt.

Vi i Det norske gir oss selv en klapp på skulderen og ser frem til videre samarbeid og gjensidig læring.

Les mer om aksjonsprogrammet her: www.aksjonsprogrammet.no