Hederspris til Haugane

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

24. januar 2011

Erik Haugene, administrerende direktør i Det norske, har fått en av oljebransjens høyeste utmerkelser, NPF prisen. Prisen er en anerkjennelse for den innsats som er gjort, og en stimulans for videre arbeid.

Erik Haugene med prisen, et maleri av kunstneren Marianne Heske.

Erik Haugene med prisen, et maleri av kunstneren Marianne Heske.

Juryens begrunnelse for å gi Haugane prisen er at han er ”..en av de få lederne av norske oljeselskap som uredd har markert seg i den offentlige debatten. I de siste årene spesielt knyttet til hvordan vi skal sikre nye utbygginger”.

Setter pris på prisen

-Det er hyggelig at mange i industrien setter pris på at noen fra oljeindustrien deltar i samfunnsdebatten. Jeg tror det er viktig at vi gjør det.  Det er dessverre alt for lite oppmerksomhet i offentligheten hvor viktig denne bransjen er. Vi er i en bransje vi har all grunn til å være stolt over. Jeg er overbevist at oljeindustrien vil bli mer stolt over sin framtid enn fortid.

Utmerkelsen  deles ut av Norsk Petroleumsforening hvert år i forbindelse Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord. Medlemmene i Norsk Petroleumsforening inviteres hvert år til å nominere kandidater til prisen. NPF er en medlemsorganisasjon for folk med interesse for norsk petroleumsvirksomhet. Foreningen ble etablert i 1972 og har i dag rundt 4.000 medlemmer. En bredt sammensatt komité evaluerer de nominerte og kårer en vinner. Årets komité består av leder Egil Bergsagel fra MoVa, med medlemmer blant annet fra Sjørfartsdirektoratet, Hammerfest kommune, Behind the News, og Norske Shell.

Prisen tildes en person eller en institusjon som gjennom sitt arbeid eller engasjement har bidratt til å sette en problemstilling som er viktig for bransjen på den nasjonale dagsorden – som speiles i juryens begrunnelse for å gi Haugane utmerkelsen ”..en av de få lederne av norske oljeselskap som uredd har markert seg i den offentlige debatten”.

I godt selskap

Som vinner av prisen er Haugane i godt selskap. Tidligere vinnere av prisen, som tidligere ble kalt Studiefondprisen:
2009 – Per Terje Vold, blant annet ” for å profilere industrien og dens viktige posisjon i Norge.”
2008 – Oljedirektoratet, en anerkjennelse av det faglig solide arbeidet direktoratet har gjort i utviklingen av de ulike scenarioene for bransjens videre utvikling.
2007 – Hans Henrik Ramm som en viktig premissleverandør av oljepolitiske saker gjennom mange år.
2006 – Kjell Inge Røkke for sitt årelange engasjement for å sikre norsk eierskap i en bransje som blir stadig mer global
2005 –> Johan Barlindhaug, Espen Barth Eide, Kjell Arne Oppebøen

Les mer om NPF

Om Det norske:
Det norske er nest størst i antall operatørskap, lete- og borevirksomhet på norsk sokkel. Det offensive leteprogrammet er det største et uavhengig norsk selskap noen gang har gjennomført på norsk sokkel. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene. Det norske skal i 2011 delta i over 10 boreoperasjoner som operatør eller partner.

Det norske har rundt 200 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).