HMS-direktør i Pertra AS, Anita Utseth, utnevnt til statssekretær i OED

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

21. oktober 2005

HMS-direktør i Pertra AS, siv. ing. Anita Utseth ble i Statsråd i dag utnevnt til statssekretær i Olje – og energidepartementet. Anita Utseth har fra og med i dag permisjon uten lønn fra Pertra AS. Fra og med i dag opphører også alle andre godtgjørelser fra Pertra.

Anita Utseth sitter i styret i Pertra AS. Styret er informert om at hun med øyeblikkelig virkning fratrer dette verv. Melding om dette er sent Brønnøysundregistrene. Anita sitter også i styret i Pertra Management AS og hun fratrer også dette vervet med øyeblikkelig virkning. Melding om dette er også sent Brønnøysundregistrene. Ingen av selskapene er børsnotert.

Anita Utseth sitter på 12% av aksjene i Pertra Management AS som igjen har en eierandel i Pertra AS. Anita vil så snart praktisk mulig avhende denne aksjeposten. Dette vil trolig være i orden i løpet av neste uke. Anita Utseth vil således ikke lengre ha noen økonomiske bindinger til Pertra AS.

Anita UtsethAnita Utseth har i snart 2 år vært HMS direktør i Pertra AS hvor hun har hatt helse-, miljø- og sikkerhetsansvaret for felt i produksjon, utbyggings- og modifikasjonsprosjekter, en rekke bore- og brønnoperasjoner samt seismikkinnsamling. Hun har også vært Pertras representant i NOFO (Norsk Oljevernforening for Operatørselskap). Hun har vært en del av Pertras ledergruppe og sittet i Pertras styre, og har gjennom sitt virke vært borti de fleste problemstillinger i oljeindustrien. Dette i tillegg til sin erfaring som sjefsingeniør i Oljedirektoratet, gjør at Regjeringa og Departementet har hentet en politiker i med en faglig tyngde og bred erfaring fra oljeindustrien til sin ledelse. Vi ønsker henne lykke til.