I dag skjer fusjonen

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

22. desember 2009

I løpet av dagen vil fusjonen mellom Det norske oljeselskap ASA og Aker Exploration ASA være gjennomført. Fra i morgen er det fusjonerte selskapet på børs under samme navn; Det norske oljeselskap ASA (DETNOR).

Det norske og Aker Exploration vedtok i ekstraordinære generalforsamlinger 19. oktober 2009 å fusjonere selskapene. Fusjonen er planlagt gjennomført ved registrering i Foretaksregisteret etter børsens åpningstid 22. desember 2009. Det er så langt ikke kommet innsigelser mot fusjonen til noen av selskapene innen kreditorfristen. De øvrige betingelser for fusjonene er oppfylt. Slik det nå ser ut vil første noteringsdag for det fusjonerte selskapets aksjer være den 23. desember 2009.

Ved gjennomføringen av fusjonen vil aksjonærene i Det norske motta 1.403328 aksjer i det fusjonerte selskapet, for hver aksje i Det norske. På VPS kontoen vil derfor antall aksjer øke. Verdien av disse aksjene vil imidlertid være tilnærmet den samme som de aksjene den enkelte aksjonær eide før fusjonen. Kursen vil falle som følge av at det utstedes flere aksjer.

Aksjonærer vil ikke få tildelt brøkdelsaksjer. Slike brøkdeler vil i stedet bli slått sammen og solgt (rundet ned til nærmeste hele aksje). Nettoprovenyet vil bli utbetalt på angitt konto for utbytte i VPS. Salget vil bli gjennomført så snart som mulig etter at fusjonen er gjennomført.

Registrert aksjekapital i Det norske oljeselskap ASA vil etter registrering av fusjonen være NOK 111.111.111, fordelt 111.111.111 aksjer, hver pålydende NOK 1.

Dette er Det norske (`DETNOR`) før fusjon med Aker Exploration:
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 28 lisenser, og med deltakelse i totalt 52 lisenser. Det norske er operatør for Frøyutbyggingen og vil i 2009 operere ni letebrønner i Nordsjøen og Norskehavet. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag 146 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet har også kontorer i Harstad og Stavanger