I gang på Gullris og Krafla

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

22. mars 2011

Det norske er partner i to pågående leteboringer. Statoil borer nå første seksjon på Kraflaprospektet i Nordsjøen i utvinningstillatelse 035 og 272.
I Norskehavet starter BG Norge boringen på Gullris i utvinningstillatelse 522.

Illustrasjonen er fra OD sine faktasider og viser området hvor Kraflalisensen ligger.

Illustrasjonen er fra OD sine faktasider og viser området hvor Kraflalisensen ligger.

 Krafla er et oljeprospekt lokalisert i Nordsjøen mellom feltene Oseberg og Frigg, 158 kilometer vest for Bergen. Prospektet dekkes av utvinningstillatelsene 035 og 272. Lisensene har samme partnerskap. Statoil er operatør for lisensene og for boringen. Det norske har en eierandel på 25 prosent, det samme har Svenska Petroleum.

Brønnen (30/11-8S) bores med den nedsenkbare boreinnretningen Ocean Vanguard. Anslåtte uriskede ressurser i prospektet er mellom 10 og 50 millioner fat oljeekvivalenter. Vanndypet er 106 meter.

Gullris er et stort gassprospekt i Norskehavet, og ligger i lisens 522. Brutto uriskede ressurser på Gullris er 700 til 1.700 millioner fat oljeekvivalenter. Brønnen (6604/2-1) bores på dypt vann;(1.266 meter) med den halvt nedsenkbare boreriggen Aker Barents. Riggen er spesialisert for operasjoner på dypt vann. Brønnen skal bores til et dyp på 3.500 meter.

BG Norge er operatør for lisensen og boreoperasjon med en andel på 40 prosent. De andre eierne er Det norske (10 prosent), Centrica Resources (10 prosent), Idemitsu Petroleum (20 prosent) og Petoro (20 prosent).

Det norske solgte før borestart en ti prosent eierandel i Gullris til Centrica Resources.

Om Det norske:
Det norske er nest størst i antall operatørskap, lete- og borevirksomhet på norsk sokkel. Det offensive leteprogrammet er det største et uavhengig norsk selskap noen gang har gjennomført på norsk sokkel. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene. Det norske skal i 2011 delta i over 10 boreoperasjoner som operatør eller partner.

Det norske har rundt 200 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).