I sommer treffer du Det norske over hele landet

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

7. april 2008

Det norske satser bare på norsk sokkel – og vi  er i alle tre oljeprovinsene. I sommer er vi sponsor for tre viktige konferanser:

  • ONS 2008 i Stavanger, der vi er hovedsponsor for ungdomskonferansen «Make it happen» 29. august.
  • GeoExpo i Oslo 6. – 14. august, der fagfolkene innen geo møtes.
  • Det norske satser sterkt i nord, og er sponsor til Barentz og Pomor-festivalen i Vardø i slutten av juli.


ONS 2008 Stavanger 26. – 29 august

Deltakere på ONS i Stavanger fra 26. til 29. august vil få anledning til å møte ulike profesjonelle foredragsholdere, hvor aktuelle temaer inkluderer en rekke nye  ideer og perspektiver.

Programmet for ONS 2008 dekker de fleste aktiviteter som finner sted den uken, med hovedvekt på konferansen. Det inneholder også en beskrivelse av sesjoner og introduksjoner av foredragsholderne. Disse omfatter Nobuo Tanaka, adm. dir. i International Energy Agency, som har fått æren av å innlede sesjonen onsdag morgen. Han etterfølges av Helge Lund, Yuri Komarov, Andrew Gould og Jean Francois Cirelli, ledere av henholdsvis StatoilHydro, Sevmorneftegaz, Schlumberger og Gaz de France.

Deretter følger en ytterst interessant klimasesjon, som reflekterer de nye miljørelaterte utfordringene vi alle må forholde oss til. Vi er stolt over å introdusere vår hovedtaler, Jeffrey D Sachs, leder for Earth Institute og professor i helsepolitikk og -ledelse ved Columbia University. Vi har i tillegg invitert Pål Presterud, direktør ved Norges Klimaforskningsinstitutt (Cicero), til å dele sine synspunkter med oss under denne delen av programmet.

Konferansen innholder to fremtidsrettede deler: «The Young Professional Company Award» (YPCA) vil også denne gangen gi unge arbeidstakere innen bransjen anledning til å legge frem sine synspunkter på morgendagen. Dette programmet er sponset av Det norske, og adm. dir. Erik Haugane vil delta i paneldebatten.

I tillegg avsluttes programmet fredag 29. august med «Young People’s Energy Forum» for inviterte studenter fra norsk universitetsmiljø. Dette vil ta form av en konferanse hvor delegatene får anledning til å høre profesjonelle synspunkter fra tungvekterne i bransjen. Vi er overbevist om at de utmerkede foredragsholderne vi har invitert vil
bidra med mye stoff til ettertanke.

Mer om ONS 2008 her: http://www.ons.no/

GeoExpo 2008, Oslo, 6. – 14. august
Vår målsetning er at utstillingen GeoExpo under den 33. Internasjonale Geologiske Kongress (the 33rd International Geological Congress) skal være en av de største og mest verdifulle utstillinger for hele geobransjen, samt for offentlige og private organisasjoner med tilknytning til geovitenskap. Kongressdeltakerne bør planlegge å tilbringe deler av hver eneste dag i utstillingsområdet for å gjøre seg kjent med det aller siste innen utstyr, produkter og tjenester. Da vi befinner oss i Norge, forventer vi at store deler av kongressdeltakerne kommer fra olje- og gruveindustrien. Nye grenser
åpnes innen lete virksomhet i de arktiske områdene, hvilket innebærer en rekke miljømessige og teknologiske utfordringer. Vi håper å kunne sette disse temaene på dagsordenen under GeoExpo, og at kongressen vil fungere som den viktigste møteplassen for diskusjoner rundt disse viktige temaene.

Utstillingen har plass til mer enn 200 utstillere. En rekke nye produkter og tjenester vil bli introdusert under denne utstillingen, inkludert hardware og software; seismisk innsamlings- og prosesseringsutstyr; utdannings-, konsulent- og prosjektledelsestjenester, i tillegg til en hel rekke andre nyskapninger.

Mer om GeoExpo her: http://www.33igc.org/coco/
Veien mot nord, Vardø  24. – 27. juli 2008
Barentshavet og nå senere Barentsregionen har sitt navn etter Willem Barentsz. Hans ekspedisjoner besøkte Vardø som eneste sted i Norge. Tre ganger  var han i byen på leting etter Nordøstpassasjen, snarveien til Asias rikdommer. Willem Barentsz’ navn er uløselig knyttet til Vardø, og byen er  den norske porten mot Arktis.

Vardø er  valgt som Finnmark fylkes tusenårssted. En byste av Barentsz vil bli avduket fredag den 25. juli 2008. Det legges opp til et program hvor tre nasjoner setter stevne: Nederland, Russland og Norge. Alle er store sjøfartsnasjoner som i uminnelige tider har utnyttet havet og fart vidt omkring på alle verdenshav. Ungdom og framtidstro skal
fokuseres gjennom arrangementer innen historie, kultur, næring og miljø i et samarbeid over grensene i nord.

På konferansen den 24. vil historiker Rune Blix snakke om den geopolitiske situasjonen på 1600-tallet. Prosjektdirektør Geir Westgård i Utenriksdepartementet vil snakke om situasjonen i dag. Erik Haugane i Det norske vil holde innlegg om mulighetene i Barentshavet.