Ingen avklaring på Aldous nord

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

22. september 2011

Det norske har gjort et lite oljefunn på Aldous Major nord. Statoil, som er operatør for utvinningstillatelse 265 (Johan Sverdrup), er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/2-9S.

Brønnen er boret om lag 12 kilometer nordvest for det store oljefunnet Aldous Major sør (16/2-8) i den midtre delen av Nordsjøen.

Det ble påtruffet en tynn oljekolonne innenfor et intervall på åtte meter i Draupneformasjonen. Reservoarbergartene er tynnere, og har dårligere reservoarkvalitet, enn forventet. Størrelsen på funnet er foreløpig ikke økonomisk interessant.

Oljen ble imidlertid påtruffet på et dyp innenfor dybdeintervallet til oljekolonnen på Aldous Major sør og underbygger dermed tidligere analyser om en regional sammenhengende oljeakkumulasjon i blokk 16/2 og /3.

Rettighetshaverne i PL 265 vurderer derfor ytterligere leteboring på Aldous Major nord strukturen i 2012 for å avklare potensialet i andre deler av strukturen.

Brønnen er den sjette letebrønnen i utvinningstillatelse 265. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt. Brønnen ble boret av boreinnretningen Transocean Leader som nå skal bore avgrensingsbrønn i samme utvinningstillatelse.

Det norske har 20 prosent i lisens 265. Statoil er operatør og har 40 prosent andel. De øvrige partnerne er Petoro (30 prosent) og Lundin (10 prosent).

Mer om PL 265, Johan Sverdrup.

Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) konsentrerer seg om å utnytte petroleumsressursene på norsk sokkel. Vi er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet. Den siste tiden har vi vært med på store funn, det viktigste av disse er Aldous. Nå står vi foran flere utbygginger, blant annet som operatør på Jette og Draupne.

Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Vi er i dag over 160 ansatte.Det norske er notert på Oslo Børs med ticker «DETNOR»