Ingen forhandlinger med Noreco

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

11. mai 2009

Det norske oljeselskap ASA («DETNOR») har vurdert forslag framsatt av NORECO om å innlede fusjonsforhandlinger mellom selskapene og konkludert med at Det norske ikke finner det riktig å innlede slike forhandlinger i den nåværende situasjonen.

Det norske forestår nå et betydelig boreprogram på norsk sokkel som kan være av stor betydning for selskapets framtidsplaner og verdisetting. Det norske vil fortsette en agressiv porteføljeforvaltning med spesiell vektlegging av muligheter for tidlig oljeproduksjon. Selskapet vil parallelt vurdere M&A muligheter.
Dette er Det norske (`DETNOR`):
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 28 lisenser, og med deltakelse i totalt 50 lisenser. Det norske er operatør for Frøyutbyggingen og vil i 2009 operere ni letebrønner i Nordsjøen og Norskehavet. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag 130 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet har også kontorer i Harstad og Stavanger.