Innfrielse av obligasjonslån

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

23. september 2014

Det norske oljeselskap ASA har gitt varsel til Norsk Tillitsmann at selskapet vil benytte retten til å innfri obligasjonslån DETNOR01 (ISIN NO 001059878.2) på NOK 600 millioner.

Hele obligasjonslånet vil bli tilbakebetalt til kurs 104,00 prosent av pålydende (pluss påløpte renter). Betalingsdato er forventet å være 4. november 2014.