Innkalling til EGF

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

17. september 2009

Ekstraordinær generalforsamling i Det norske oljeselskap ASA finner sted mandag 19. oktober 2009 kl. 17.00 på Britannia Hotel, Dronningens gate 5, 7011 Trondheim.

Den ekstraordinære generalforsamlingen vil ta stilling til godkjennelse av fusjonsplan mellom Det norske oljeselskap ASA og Aker Exploration ASA vedtatt av de respektive selskapenes styrer 16. september 2009.

Finn innkallingen til ekstraordinær generalforsamling 19. oktober 2009 her.

Fusjonsplanen med vedlegg finner du her:  Fusjonsplan, 11.69 Mb.

Trykte utgaver av innkallingen og fusjonsplanen sendes ut per post til aksjonærene.

Dette er Det norske (`DETNOR`):
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 28 lisenser, og med deltakelse i totalt 51 lisenser. Det norske er operatør for Frøyutbyggingen og vil i 2009 operere ni letebrønner i Nordsjøen og Norskehavet. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag 140 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet har også kontorer i Harstad og Stavanger.