Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

7. januar 2009

Det norske oljeselskap ASA innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling mandag 2. februar 2009 kl. 17.00 på Britannia Hotel, Dronningens gate 5, 7011 Trondheim.

Finn innkalling til ekstraordinær generalforsamling 2. februar 2009 her.

Trykte utgaver av innkallingen sendes ut per post til aksjonærene 14. januar 2009. Valgkomiteens innstilling, til sak nr. 4 Valg av styre, vil offentliggjøres så snart den foreligger.

For ytterligere informasjon, kontakt:

  • Sjef for investorkontakt, Knut Evensen +47 95 07 76 22
  • Finansdirektør, Finn Øistein Nordam +47 98 28 93 82

Dette er Det norske (`DETNOR`):
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 27 lisenser, og med deltakelse i totalt 47 lisenser. Det norske er operatør for Frøyutbyggingen og vil i 2009 operere ni letebrønner i Nordsjøen og Norskehavet. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag 130 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Oslo, Harstad og Stavanger.