Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

2. juni 2009

Det norske oljeselskap ASA innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling onsdag 24. Juni 2009 kl. 17.00 på Britannia Hotel, Dronningens gate 5, 7011 Trondheim. Trykte utgaver av innkallingen vil sendes ut per post til aksjonærene.

Finn innkallingen her.

Valgkomiteens innstilling, til sak nr. 4 og nr. 5 Valg av styre og valgkomité, vil offentliggjøres så snart den foreligger.

Dette er Det norske (`DETNOR`):
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 28 lisenser, og med deltakelse i totalt 50 lisenser. Det norske er operatør for Frøyutbyggingen og vil i 2009 operere ni letebrønner i Nordsjøen og Norskehavet. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag 130 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet har også kontorer i Harstad og Stavanger.