Innkalling til generalforsamling

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

22. mars 2011

Styret i Det norske oljeselskap ASA innkaller med dette til ordinær generalforsamling.

Tid: 12. april 2011 kl. 18.00
Sted: SpareBank 1 SMN, Søndre gate 4, 7011Trondheim.

Innkallingen kan leses her.

Påmelding kan gjøres elektronisk her, pin kode og referansenummer finnes i innkalling sendt til aksjonærene.

Om Det norske:
Det norske er nest størst i antall operatørskap, lete- og borevirksomhet på norsk sokkel. Det offensive leteprogrammet er det største et uavhengig norsk selskap noen gang har gjennomført på norsk sokkel. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene. Det norske skal i 2011 delta i over 10 boreoperasjoner som operatør eller partner.

Det norske har rundt 200 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).