Innkalling til obligasjonseiermøte

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

11. mai 2016

Det norske oljeselskap ASA («DETNOR») kaller i dag inn til obligasjonseiermøte i selskapets obligasjonslån DETNOR02 for å be om endringer i obligasjonslånsvilkårene.

Som annonsert i Q1-2016 rapporten den 29. april 2016, har selskapet kommet til enighet med bankkonsortiet for en lemping av lånevilkårene. Selskapet har fått bekreftelse fra obligasjonseiere som representerer mer enn 50 prosent av utestående obligasjoner at de vil stemme for forslaget beskrevet i seksjon 2 i vedlagte innkallelse.

Forslaget til obligasjonseierne omfatter blant annet samme lånevilkår og varighet som de endrede lånevilkårene bankene har godtatt. Som kompensasjon blir obligasjonseierne tilbudt at DETNOR02 obligasjonen skal tilbakebetales til 104 prosent av par ved forfall i 2020.

Vennligst se vedlagt innkallelse til obligasjonseiermøte for ytterligere informasjon.

DN02 summons 11 May 2016