Innkalling til obligasjonseiermøte

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

30. september 2016

Selskapet har fått bekreftelse fra obligasjonseiere som representerer mer enn 50 prosent av utestående obligasjoner at de vil stemme for forslaget beskrevet i seksjon 2 i vedlagte innkallelse.

Forslaget til obligasjonseierne omfatter blant annet at restriksjoner knyttet til utbetaling av utbytte tas ut av avtalen og blir erstattet med en salgsopsjon. Som kompensasjon blir obligasjonseierne tilbudt at DETNOR02 obligasjonen skal tilbakebetales til 107 prosent av par (+ 3 prosent sammenlignet med tidligere tilbakebetalingsnivå) ved forfall i 2020.

Vennligst se vedlagt innkallelse til obligasjonseiermøte for ytterligere informasjon.
DN02 Summons.