Innkalling til obligasjonseiermøte

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

18. mars 2015

Det norske oljeselskap ASA («DETNOR») har i dag innkalt til obligasjonseiermøte i selskapets obligasjonslån DETNOR02 for å be om endringer i obligasjonslånsvilkårene.

Forslaget til obligasjonseierne omfatter blant annet et bytte av lånebetingelsen om justert egenkapitalgrad som er i obligasjonsavtalen i dag mot betingelser om fremmedkapitalgrad og rentedekningsgrad, for å harmonere lånebetingelsene med selskapets bankfasilitet (RBL).

Obligasjonseierne blir tilbudt en kompensasjon på 1,00 prosent av pålydende, økt rentemargin med 1,50 prosent per år til 3-måneders NIBOR pluss 6,50 prosent per år. Obligasjonseierne får også tilbudt en engangsmulighet for hver obligasjonseier til å selge alle sine obligasjoner tilbake til Det norske på 101 prosent av pålydende, pluss påløpte renter.

I denne sammenheng har selskapet fått etablert en usikret rullerende kredittfasilitet på 1.9 milliarder kroner med Nordea. Fasiliteten er begrenset til å kjøpe tilbake obligasjoner i forbindelse med endringsforslaget.

Vennligst se innkallelse til obligasjonseiermøte for ytterligere informasjon.