Innkalling til ordinær generalforsamling 2008

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

17. mars 2008

Det norske oljeselskap ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling tirsdag den 8. april 2008 kl. 17.00 i selskapets lokaler på Nedre Bakklandet 58 C i Trondheim.

Klikk her for å laste ned innkalling til ordinær generalforsamling 8. april 2008.

Trykte utgaver av innkallingen vil sendes ut per post til aksjonærene 25. mars sammen med valgkomiteens innstilling til sak 5. Årsrapporten for 2007 vil bli postlagt til aksjonærene i uke 14.

Dette er Det norske:
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør på 23 lisenser, og med deltakelse i totalt 45 lisenser. Selskapet boret i 2007 fem letebrønner, og har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag over 100 ansatte, og den sterke veksten vil fortsette i 2008. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet har også kontorer i Harstad og Stavanger.

Det norske oljeselskap (`DETNOR`) er et resultat av sammenslåingen mellom Pertra og DNOs norske virksomhet. Ved utgangen av januar var børsverdien 3,5 milliarder kroner.