Innkalling til ordinær generalforsamling

21. mars 2018

Styret i Aker BP ASA innkaller med dette til ordinær generalforsamling.

Tid:      11. april 2018 kl. 14.00
Sted:   Aker BP ASA, Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker

Påmelding til Generalforsamling 2018

Vedlegg:

Kontakt:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations, telefon: +47 91 889 889
Tore Langballe, Kommunikasjonsdirektør, telefon: +47 907 77 841