Innkalling til generalforsamling

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

1. april 2009

Det norske oljeselskap ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling mandag 20. april 2009 kl. 17.00 på Britannia Hotel i Trondheim.

Innkalling til ordinær generalforsamling 20. april 2009 finner du her. Årsrapporten for 2008 vil være tilgjengelig her .

Trykte utgaver av innkallingen vil sendes ut per post til aksjonærene 6. mars.

Årsrapporten for 2008 vil bli postlagt til aksjonærene i uke 15.

Dette er Det norske (`DETNOR`):
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 27 lisenser, og med deltakelse i totalt 47 lisenser. Det norske er operatør for Frøyutbyggingen og vil i 2009 operere ni letebrønner i Nordsjøen og Norskehavet. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag 130 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet har også kontorer i Harstad og Stavanger.