Intervju – Erik Haugane om Aldous

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

16. august 2011

Se intervjuet med Erik Haugane, etter oppjusteringen av ressursene i Aldous.

Relaterte artikler:
Økt ressursestimat for Aldous Major Sør
Betydelig oljefunn på Aldous

Om Det norske:
Det norske er nest størst i antall operatørskap, lete- og borevirksomhet på norsk sokkel. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene. Det norske skal i 2011 delta i over 10 boreoperasjoner som operatør eller partner.

Det norske har rundt 200 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).