Investor

Velkommen til Aker BPs investor seksjon. Her finner du relevant informasjon for å ta en investeringsbeslutning i vår aksje eller våre gjeldsinstrumenter.

Vi etterstreber lik behandling av alle aksjonærer.

Aksjen
  • AKERBP:
  • SISTE: 144.0
  • +/- 3.000
  • % 2.128
  • TID: 16:30
  • STENGE: 144.0
  • MER INFO