Investor

Velkommen til Aker BPs investor seksjon. Her finner du relevant informasjon for å ta en investeringsbeslutning i vår aksje eller våre gjeldsinstrumenter.

Vi etterstreber lik behandling av alle aksjonærer.

Aksjen
  • AKERBP:
  • SISTE: 191.6
  • +/- 4.600
  • % 2.460
  • TID: 16:30
  • STENGE: 191.6
  • MER INFO